Sayfa 9

 cyp_qu31Diyagram F

 1. Diyagram F ‘de 3 işaretinin konulduğu açıdaki büyüme, hangi kasın uzama gösterdiğine işaret eder?
  1. dörtbaşlı
  2. biseps femoris
  3. büyük yaklaştırıcı kas
  4. geniş fasiyayı geren kas
 1. İnguinalis fıtık aşağıdaki klinik bölgelerden hangisinde dokunarak hissedilir (palbabl)?
  1. femoralis üçgeni
  2. hipokondiriyak bölge
  3. lomber üçgeni
  4. umbilicalis bölgesi
 1. 35 yaşında bir kadın, asabiyet, titreme ve kalpte hızlı atım belirtileriyle başvuruyor. Aşağıdaki vaka durumlardan hangisi hastanın büyük olasılıkla hali hazırdaki hastalığı ile tiroit fonksiyonu arasında bir ilişki olabileceği konusunda gerekli bilgiyi sağlar?
  1. aile geçmişi
  2. kendi geçmişi
  3. beslenme(rejim) geçmişi
  4. sistemlerin gözden geçirilmesi
 1. Aşağıdaki durumlardan hangisi aktif doku zedelenmesi ve iltihabı olduğunu ortaya koyar?
  1. lenfokin
  2. bradikininojen
  3. interlökin 2
  4. reaktif protein-C
Sonraki Sayfa Önceki Sayf Cevaplar

Call Us

Translate »