Sayfa 8

 1. Bir laboratuar tetkiki, düşük retikülosit sayımı, düşük hematokrit, normal vasat korpüsküller hemoglobin ve vasat korpüsküler miktar sunuyor. Bu bulgular en çok ______ işaret eder.
  1. folat ya da B12 eksikliği
  2. kronik hastalığa bağlı anemi
  3. Demir eksikliğine bağlı anemi
  4. hemolitik anemi
 1. Doğuştan kalça çıkığı vakalarında aşağıdaki hareketlerden hangisi en sınırlı olanıdır?
  1. abdüksiyon
  2. addüksiyon
  3. fleksiyon
  4. ekstensiyon
 1. Bir hastada kendisini uykudan uyandıran ve bir gözde gözyaşı ve burun tıkanıklığıyla seyreden şiddetli baş ağrısı söz konusu. Hastanın şikayetleri her gece iki ya da üç nöbet olarak ortaya çıkmakta ve genelde bir kaç dakika sürmektedir. Bu _____ durumunun en belirgin özelliğidir..
  1. Migren başağrısı
  2. küme(clustral) başağrısı
  3. hipertansiyon
  4. Göğüs çıkıntısı (mammillary process)
 1. Risser-Ferguson skolyoz ölçme sistemi ______ spinal işaretlerden yararlanır.
  1. lam-pedicül
  2. vertebralis motor sinir dallarının kas içinde sonlanan genişlemiş uç kısmı
  3. merkezi gövde
  4. Göğüs çıkıntısı (mammillary process)
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir periferal sinir kopmasının en belirgin özelliğidir?
  1. hiperrefleksi
  2. falasid paralizi
  3. parastezi
  4. titreme
Sonraki Sayfa Önceki Sayf Cevaplar

Call Us

Translate »