Sayfa 6

 1. 45 yaşında erkek bir hasta her iki eldeki flanslarda ve metakpofalanjeal eklemlerde hareket alanında azalmayla sklerodermiform kontraktürden muzdarip. Bu durumun tedavisinde aşağıdaki destek terapilerinden hangisi en az etkilidir?
  1. paraffin banyosu
  2. ultrasound
  3. sıvı terapi
  4. deri içinden elektrikle sinir uyarımı (TENS)
 1. Zihinsel bulanıklık ve amonyak kokan aşırı terleme büyük olasılıkla refleks belkemiğin ______ tutulumu ile ilişkilidir.
  1. C4-C6
  2. T2-T4
  3. T6-T8
  4. T10-T12

cyp_qu21

DIYAGRAM D

A = Aort LA = Sol Kulakçık
IVC = Alt ana toplar damar PA = Akciğer atardamarı
LV = Sol karıncık PV = Pulmoner damarlar
RV = Sağ karıncık SVC = Üst ana toplar damar
RA = Sağ kulakçık
 1. Diyagram D’de aşağıdaki defektlerden hangisi söz konusudur?
  1. Arteriyel kanal
  2. interventriküler septal defekt
  3. atriyal septal defekt
  4. aort büzülme
 1. Aşağıdaki periferal sinir zedelenmelerinden hangisi yanma ağrısı, aşırı beslenme biçimi değişimleri, parlak deri ve deri ısısında lokal yükselme gibi belirgin özellikleri taşır?
  1. kozalji
  2. Guillain-Barré sendromu
  3. Raynaud hastallığı
  4. iskemik kontraktür
Sonraki Sayfa Önceki Sayf Cevaplar

Call Us

Translate »