Sayfa 5

 1. Aşağıdaki klinik belirtilerden hangisi ön cortek lezyonun en belirgin göstergesidir?
  1. zafiyeti
  2. hafıza kaybı
  3. koordinasyonsuzluk
  4. extremitotis uyuşukluğu
 1. Aşağıdakilerden hangisi akut lomber sarkması için en az uygun terapidir?
  1. sert yatak üzerinde yatak istirahatı
  2. tetik noktalar (trigger point) terapisi
  3. Buz torbaları
  4. mekanik çekme
 1. Aşağıdaki hareketlerden hangisi atlantoo-occipital eklemde azami bulunur?
  1. bükme/açma
  2. önden arkaya doğru hareket
  3. rotasyon
  4. yanal fleksiyon

cyp_qu10

RADIYOGRAF C

 1. 22 yaşında bir hasta lomber skolyozdan muzdarip. Hasta altı ay önce kaldırdığı ağır kutu sırasında kendisini incitmiş olduğunu ve bu tarihten sonra bazen bel ağrısı ve sertlik nöbetleri olduğunu belirtiyor. Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi Radiyograph C’ de görülen anormal lomber vertabra konusunda yapılacak en olası yorumdur?
  1. osteiod osteom
  2. osteoblastom
  3. hemivertebra
  4. Kompresyon fraktür
Sonraki Sayfa Önceki Sayf Cevaplar

Call Us

Translate »