Sayfa 1

 1. Hastada ‘Sistemlerin Gözden Geçirilmesi’ndeki temel avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Başka diğer sistemlerin tedaviye ihtiyaç gösterip göstermediğini belirlemeye yardımcı olur.
  2. Hastanın mevcut hastalığının diğer vücut sistemleri ile ilişkisini ortaya getirir.
  3. Belkemiğinin neresinde düzeltme yapılması gerektiğini belirler.
  4. Hastanın daha önce başka hangi hastalık, ameliyat ve kazalar geçirdiğini ortaya getirir.
 1. Bir hastada yağlı gıdalar aldıktan sonra karın üstü bölgede şiddetli kolik ağrılar baş gösteriyor. Bu vakada büyük ihtimalle görülecek fiziksel belirti ______ belirtisidir.
  1. Murphy
  2. Alli
  3. Codman
  4. Jackson
 1. Aşağıdaki kas gruplarından hangisi, tedavisinin bir parçası olarak kalça ekleminde dejeneratif osteoartrit bulunan hastada güçlendirilir?
  1. bükücü kaslar
  2. yaklaştırıcı kaslar
  3. uzaklaştırıcı kaslar
  4. döndürücü kaslar
 1. Bir hastanın duruşu (station) en uygun ______ testi yapılarak tespit edilir.
  1. Adams
  2. femoral germe
  3. Goldthwaite
  4. Romberg
Sonraki Sayfa Cevaplar

Call Us

Translate »