Απαντήσεις

Σελίδα 1

1. B
2. A
3. Γ
4. Δ

Σελίδα 2

5. Δ
6. Γ
7. Δ

Σελίδα 3

8. A
9. B
10. Γ

Σελίδα 4

11. A
12. A
13. Δ
14. Γ

Σελίδα 5

15. B
16. Δ
17. A
18. Γ

Σελίδα 6

19. Δ
20. Δ
21. A
22. A

Σελίδα 7

23. A
24. Γ
25. B

Σελίδα 8

26. B
27 A
28. B
29. Γ
30. B

Σελίδα 9

31. B
32. A
33. Δ
34. Δ

Σελίδα 10

35. Δ
36. A
37. Γ
38. Δ

Σελίδα 11

39. Γ
40. B
41. Δ
42. Δ

Σελίδα 12

43. Γ
44. Δ
45. B
46. A

Σελίδα 13

47. Γ
48. Γ
49. B
50. Δ

Call Us

Translate »