Σελίδα 9

cyp_qu31

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ’

  1. Αύξηση της γωνίας που φέρει τον αριθμό 3 στο Διάγραμμα ΣΤ’ υποδεικνύει επιμήκυνση του ________ μυός.

Α. τετρακεφάλου

Β. δικεφάλου μηριαίου

Γ. μείζονος προσαγωγού

Δ. τείνοντος την πλατεία περιτονία

  1. Η βουβωνοκήλη μπορεί να διαγνωστεί με ψηλάφηση σε ποια από τις ακόλουθες κλινικές ζώνες;

Α. στο μηριαίο τρίγωνο

Β. στην υποχόνδριο περιοχή

Γ. στο οσφυικό τρίγωνο

Δ. στην ομφαλική περιοχή

  1. Γυναίκα 35 ετών παρουσιάζει επεισόδια που χαρακτηρίζονται από νευρικότητα, τρεμούλες και ταχυκαρδία. Ποιο από τα παρακάτω τμήματα του ιστορικού είναι πιθανότερο να προσφέρει πληροφορίες που ίσως αποκαλύψουν το συσχετισμό της λειτουργίας του θυρεοειδούς με την παρούσα νόσο;

Α. το οικογενειακό ιστορικό

Β. το ατομικ ό αναμνηστικ ό

Γ. το διατροφικό ιστορικό

Δ. η ανασκόπηση των συστημάτων

  1. Η παρουσία ποιου από τα επόμενα υποδεικνύει την ύπαρξη ενεργού ιστικής βλάβης και φλεγμονής;

Α. λεμφοκίνης

Β. βραδυκινίνης

Γ. ιντερλευκίνης-2

Δ. C-αντιδρώσας πρωτεΐνης

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »