Σελίδα 8

  1. Εργαστηριακές εξετάσεις αποκαλύπτουν χαμηλό αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων, χαμηλό αιματοκρίτη και κανονικές τιμές της μέσης αιμοσφαιρίνης των ερυθρών (MCH) και του μέσου όγκου των ερυθρών (MCV). Τα ευρήματα αυτά είναι τα πιο ενδεικτικά ________.

Α. έλλειψης φυλλικού οξέος ή βιταμίνης B12

Β. αναιμίας χρόνιας νόσου

Γ. σιδηροπενικής αναιμίας

Δ. αιμολυτικής αναιμίας

  1. Ποια από τις παρακάτω είναι η πιο περιορισμένη κίνηση στην περίπτωση συγγενούς εξάρθρωσης ισχίου;

Α. απαγωγή

Β. προσαγωγή

Γ. κάμψη

Δ. έκταση

  1. Ασθενής παρουσιάζει σοβαρούς πονοκεφάλους που συνοδεύονται από μονόπλευρη δακρύρροια και ρινική συμφόρηση. Συνήθως έχει δύο ή τρία επεισόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας και κάθε επεισόδιο διαρκεί για μερικά λεπτά. Αυτή η περιγραφή είναι περισσότερο χαρακτηριστική στην ________.

Α. ημικρανική κεφαλαλγία

Β. ισταμινογενή κεφαλαλγία

Γ. υπέρταση

Δ. ύπαρξη ενδοκρανιακού όγκου

  1. Το σύστημα Risser-Ferguson για τη μέτρηση του βαθμού της σκολίωσης, χρησιμοποιεί τα σπονδυλικά ορόσημα ________.

Α. του πετάλου-μίσχου

Β. της σπονδυλικής τελικής πλάκας

Γ. του κεντρικού σώματος

Δ. της θηλοειδούς απόφυσης

  1. Ποιο από τα ακόλουθα κλινικά ευρήματα είναι πιο χαρακτηριστικό στην περίπτωση ρήξης περιφερικού νεύρου;

Α. αυξημένη αντανακλαστικότητα

Β. χαλαρή παράλυση

Γ. παραισθησία

Δ. τρεμούλα

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »