Σελίδα 7

  1. Οι διαβητικοί ασθενείς είναι πιθανότερο να αναπτύξουν νευροπάθειες σε ποια από τις ακόλουθες περιοχές του σώματος;

Α. πόδια

Β. κορμό

Γ. γεννητικά όργανα

Δ. κεφάλι

Οι ερωτήσεις 24 και 25 αναφέρονται στην Ακτινογραφία Ε.

cyp_qu24

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ε

Ασθενής 25 ετών παρουσιάζει ιστορικό αυχενικού πόνου και επεισοδίων μουδιάσματος σε έναν από τους βραχίονες. Η ακτινογραφία του ασθενούς έχει αναπαραχθεί στην Ακτινογραφία Ε.

  1. Ποιο από τα ακόλουθα μη φυσιολογικά ευρήματα είναι παρόν στην Ακτινογραφία Ε;

Α. αποφραγμένος αυχενικός σπόνδυλος

Β. υπόλευκος σπόνδυλος

Γ. αυχενική σπονδύλωση

Δ. αυχενική σπονδυλόλυση

  1. Η κατάσταση που υποδεικνύεται στην Ακτινογραφία Ε συμβάλλει συχνά στην ανάπτυξη __________.

Α. αυχενικού συνδρόμου

Β. συνδρόμου του πρόσθιου σκαληνού μυός

Γ. μεταστατικού καρκινώματος

Δ. κεντρικής στένωσης καναλιού

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »