Σελίδα 5

    1. Ποια από τις ακόλουθες κλινικές ενδείξεις είναι η πιο χαρακτηριστική στην περίπτωση βλάβης του μετωπιαίου φλοιού;

Α. αδυναμία άκρων

Β. απώλεια μνήμης

Γ. έλλειψη συντονισμού

Δ. μούδιασμα άκρων

    1. Ποια από τις ακόλουθες είναι η ελάχιστα κατάλληλη θεραπεία στην περίπτωση οξείας πρόπτωσης δίσκου της οσφυικής μοίρας;

Α. ανάπαυση στο κρεβάτι χρησιμοποιώντας μια σανίδα

Β. άσκηση πίεσης στα επώδυνα μυικά σημεία (trigger point therapy)

Γ. θεραπεία με παγοκύστεις

Δ. μηχανική έλξη

    1. Ποιο από τα ακόλουθα εύρη κίνησης είναι μεγαλύτερο στην ατλαντοϊνιακή άρθρωση;

Α. κάμψη/έκταση

Β. προσθοπίσθια μετατόπιση

Γ. περιστροφή

Δ. πλάγια κάμψη

cyp_qu10

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Γ

    1. Ασθενής 22 ετών παρουσιάζει οσφυική σκολίωση. Αναφέρει ότι πάσχει από περιστασιακά επεισόδια οσφυικού πόνου και δυσκαμψίας από τον καιρό που υπέστη έναν τραυματισμό καθώς σήκωνε ένα βαρύ κιβώτιο, πριν από έξι μήνες. Βάσει αυτής της πληροφορίας, ποια από τις ακόλουθες είναι η πιθανότερη ακτινογραφική ερμηνεία της ανώμαλης εμφάνισης του οσφυικού σπονδύλου στην Ακτινογραφία Γ;

Α. οστεοειδές οστέωμα

Β. οστεοβλάστωμα

Γ. ημισπόνδυλος

Δ. συμπιεστικό κάταγμα

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »