Σελίδα 4

  1. Γυναίκα 60 ετών παρουσιάζει κατάθλιψη, αδιαθεσία, απώλεια βάρους και διετές ιστορικό δυσκαμψίας στο λαιμό, στους ώμους και στη μέση. Αναφέρει ότι συχνά χρειάζεται βοήθεια για να σηκωθεί από το κρεβάτι της το πρωί. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν ότι η τιμή της ΤΚΕ είναι 40 mm/hr ενώ η τιμή της κρεατινικής φωσφοκινάσης ( CPK ) είναι κανονική. Ποια από τις ακόλουθες είναι η πιθανότερη διάγνωση;

Α. ρευματική πολυμυαλγία

Β. οστεοαρθρίτιδα

Γ. οζώδης πολυαρτηρίτιδα

Δ. βαρειά μυασθένεια (μυασθένεια gravis)

  1. Το θρεπτικό στοιχείο που είναι πιθανότερο να συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία της όρασης ενός ασθενούς όταν υπάρχει χαμηλός φωτισμός είναι ________.

Α. η ρετινόλη

Β. η θειαμίνη

Γ. το ασκορβικό οξύ

Δ. η τοκοφερόλη

  1. Ασθενής παρουσιάζει πόνο στο ανώτερο τμήμα του θώρακα ο οποίος αντανακλά στο στέρνο. Αναφέρει ότι έχει δυσκολία στην αναπνοή και ο βραχίονάς του έχει μουδιάσει. Η πιο κατάλληλη αρχική αντιμετώπιση αυτού του ασθενούς είναι να ________.

Α. εξεταστεί η κατώτερη αυχενική και η ανώτερη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης

Β. ληφθούν οπισθοπρόσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες του θώρακα

Γ. γίνει ρύθμιση της σπονδυλικής στήλης και να παρατηρηθεί η αντίδραση του ασθενούς

Δ. αποκλειστεί κάθε καρδιολογική αιτία από τη συμπτωματολογία

  1. Ποια από τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το ιστορικό του ασθενούς υποδεικνύει την κλινική εικόνα κατάγματος στα πλευρά;

Α. Ήσαστε ποτέ καπνιστής;

Β. Υποφέρετε από πόνο στο ανώτερο τμήμα του θώρακα;

Γ. Γίνεται ο πόνος εντονότερος όταν παίρνετε βαθιά ανάσα ή όταν βήχετε;

Δ. Υπάρχουν στο οικογενειακό ιστορικό σας περιπτώσεις ατόμων με εύθραυστα πλευρά;

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »