Σελίδα 2

  1. Η προστασία των οφθαλμών του ασθενούς κατά τη λήψη ακτινογραφιών είναι απαραίτητη για την πρόληψη της ανάπτυξης ________.

A. ιρίτιδας

B. γλαυκώματος

Γ. μυωπίας

Δ. καταρράκτη

cyp_qu6

Διάγραμμα Α

  1. Αν η έντονη γραμμή στο Διάγραμμα Α αντιπροσωπεύει τις φυσιολογικές τιμές μίας δοκιμασίας ανοχής στη γλυκόζη, τι είναι πιθανότερο να αντιπροσωπεύει η άλλη γραμμή;

Α. υπογλυκαιμία

Β. υποθυρεοειδισμό

Γ. ήπιο διαβήτη

Δ. υπερλιπιδαιμία

  1. Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί τον ελάχιστα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα στην εξέλιξη της καμπύλης σακχάρου;

Α. το μέγεθος της καμπύλης

Β. το σημείο Risser

Γ. η ηλικία του ασθενούς κατά την εκδήλωση της πάθησης

Δ. το οικογενειακό ιστορικό

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »