Σελίδα 10

Οι ερωτήσεις 35, 36, 37 και 38 αναφέρονται στο Σχήμα Ζ και στις ακόλουθες πληροφορίες.

cyp_qu35

ΣΧΗΜΑ Ζ

Γυναίκα 48 ετών παρουσιάζει οσφυικό πόνο στη δεξιά μεριά μετά από ένα παραπάτημα σε πεζοδρόμιο. Υποφέρει από μούδιασμα στο δεξιό γλουτό, αλλά η στάση του σώματός της δεν είναι ανταλγική.

  1. Ποια από τις ακόλουθες είναι η σωστότερη αρχική διαδικασία νευρολογικής αξιολόγησης;

Α. ανάλυση βάδισης

Β. αξιολόγηση στάσης

Γ. ανάλυση όρθιας στάσης

Δ. εν τω βάθει τενόντιες αντανακλάσεις

  1. Ποια από τις ακόλουθες κλινικές διαδικασίες μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ της προσβολής της οσφυικής άρθρωσης και της ιερολαγόνιας προσβολής;

Α. η δοκιμασία Goldthwait

Β. βάδιση στις φτέρνες

Γ. βάδιση στα δάκτυλα

Δ. η δοκιμασία Las è gue

  1. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το πιθανότερο σημείο στο οποίο εντοπίζεται η μηχανική βλάβη;

Α. επί τα εντός της δεξιάς Ο4 νευρικής ρίζας

Β. επί τα εκτός της δεξιάς Ο4 νευρικής ρίζας

Γ. δεξιά ιερολαγόνια άρθρωση

Δ. αριστερή ιερολαγόνια άρθρωση

  1. Ποια από τις ακόλουθες επιπλοκές απαιτεί τη λήψη δεύτερης γνώμης ή τη σύγκληση ιατρικού συμβουλίου;

Α. αύξηση του πόνου στο κέντρο της πλάτης

Β. συσπάσεις μυών (κράμπες) στο οπίσθιο τμήμα του μηρού

Γ. μειωμένο εύρος κίνησης της οσφυοϊερικής περιοχής

Δ. επιδείνωση των νευρολογικών σημείων

Επόμενο Προηγούμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »