Σελίδα 1

  1. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το κύριο πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται με την ένταξη της Ανασκόπησης των Συστημάτων στο ιστορικό του ασθενούς;

A. Βοηθά στο να καθοριστεί ποια άλλα συστήματα χρήζουν θεραπείας

B. Αποκαλύπτει τη σχέση της παρούσας νόσου με τα άλλα συστήματα του σώματος

Γ. Καθορίζει ποιες περιοχές της σπονδυλικής στήλης χρήζουν ρύθμισης

Δ. Αποκαλύπτει τι άλλες νόσους, χειρουργικές επεμβάσεις και ατυχήματα είχε ο ασθενής στο παρελθόν

  1. Ασθενής παρουσιάζει κωλικ ό στην άνω κοιλία μετά την πρόσληψη λιπαρής τροφής. Το φυσικό σημείο που είναι πιθανότερο να εντοπιστεί σε αυτή την κατάσταση είναι το σημείο κατά ________.

A. Murphy

B. Alli

Γ. Codman

Δ. Jackson

  1. Ποια ομάδα μυών θα πρέπει να ενισχυθεί ως μέρος της αντιμετώπισης των ασθενών με εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα του ισχίου;

A. καμπτήρες

B. προσαγωγοί

Γ. απαγωγοί

Δ. περιστρέφοντες

  1. Η ιδιοδεκτική αισθητικότητα ενός ασθενούς μπορεί να αξιολογηθεί σωστότερα με τη δοκιμασία ________.

Α. Adams

Β. τάσης του μηριαίου νεύρου

Γ. Goldthwaite

Δ. Romberg

Επόμενο Απαντήσεις

Call Us

Translate »